İş’t​e Geleceğin Meslek Trendleri | Ceride-i Mülkiye

İş’t​e Geleceğin Meslek Trendleri

Geleceğin Meslekleri ?

Küreselleşme, bireysel pragmatizm, evrensel insani değerlerin cazibesi, nüfus kalitesi, dijital yaşam tarzı, küresel iklim değişikliği ve teknolojik ilerleme gibi etkenler dünyada geleceğin mesleklerinin neler olacağını şekillendirmektedir.

Yapılan yatırımlar doğrultusunda yeni olduğu kadar uzmanlaşmayı gerektiren pek çok meslek gençleri bekliyor.

Bir zamanlar doktorluk, öğretmenlik ve mühendislik en popüler meslekler grubundaydı.

Son yıllarda her alanda meydana gelen değişiklik meslekleri de değiştirmiş durumda. Bu değişim fırtınası geçmişe dair her türlü mesleğe olan ilgiyi değiştiremedi.
Bir zamanlar itibarlı olan meslekler günümüzde de değerini koruyor.

Bununla birlikte geçmişin gözde meslekleri ile geleceğin gözbebeği olan meslekler bir arada yaşayacak ve onların da ortak paydası uzlaşma olacak.

Yeni mesleklerin ortaya çıkmasında gelişmiş olan ülkeler önemli rol oynamaktadır. ABD bu konuda başı çekiyor ABD’nin yaptığı yatırımlar, mühendisliğin bir çok farklı alanda ortaya çıkacağının sinyalini veriyor.

Yapılan yatırımları altı alanda toplamak mümkün…
Bunlar;
Malzeme sentezi ve üretimi, taşımacılık, bilişim ve iletişim, bio teknoloji gibi alanlarda dikkati çekiyor.

Ayrıca işletme, fiyatlandırma uzmanlığı, promosyon analistleri, kalite mühendisleri, kalite mühendisleri, marka araştırmacıları aranan mesleklerden olacak.

Teknolojik değişimin meslekler üzerinde belirgin etkisini yapılan araştırmalar gösteriyor.
Örneğin İngiltere’de yeni açılan iş yerlerinin %73′ü teknoloji tabanlı.

Eleman arayan şirketlerin %58′i teknoloji eğitimi almış elemanlar tercih ediyor.
Türkiye’de ise yapılan planlamada öncelikle AR-GE, teknolojik gelişme, çevre koruma vb. yeni çalışma alanlarına ayrılacağı belirtiliyor.

AR-GE’ ye ABD’de gayri safi milli hasıladan ayrılan pay %2,8, Japonya’da %3 oranında iken; bu Türkiye’de %0,5 dolaylarında. Planlamada öngörülen hedeflere ulaşıldığı taktirde mühendislerin önü açık görülmekte.

Gelecek dönemde telekomünikasyon yazılımcıları, elektronik, bilgisayar ve iletişim teknikerlerinin önünün parlayacağı yönünde.

Tıbbın Yıldızı Parlamaya devam ediyor…

Gelecekte tıp ve tıbbi bilimlerin yıldızı parlamaya devam edecek.

Nöroşirurji (beyin cerrahisi) geleceğin ilgi gören mesleklerinden olacak.

Bunun gerekçesi ise stres, depresyon, melankoli gibi rahatsızların kaynağının beyinden kaynaklı olmasıdır.
Aynı zamanda kanserin nedenini araştıracak olan onkologlar, hastalıkların kaynağını araştıracak olan genetikçiler gelecekte aranan mesleklerden olacak. Zorlaşan hayat şartları altında ezilen insanlar için psikiyatristler aranan insanlar olacak.

Fiyatlandırma Uzmanları Günümüz Şirketlerinin Gözdeleri

Fiyatlandırma uzmanları yeni ürünlerin piyasaya çıkmadan önce gerçek fiyatlarını belirlemek için ön çalışmalar yapıyorlar.

Ticaretin her zaman revaçta olduğu günümüzde onlara her zaman ihtiyaç vardır.

Tüm Devre Tasarım ve Üretim Uzmanlığı

Üniversitelerin elektronik mühendisliği bölümlerindeki lisans eğitiminin üçüncü yılından sonra mikro elektronik bölümü seçiliyor.

Tüm devre tasarımı, iyon ekme tekniği konularında lisansüstü eğitimi yapılıyor.
TÜBİTAK ve üniversitelerin dışında Türkiye’deki çalışma alanları kısıtlı.

Ancak, dünyada önü oldukça açık bir işkolu…

Bu alanda eğitim alan Türk mühendisleri yurt dışında cazip koşullarda çalışıyorlar.

Sağlık, Emniyet, Çevre Koruma Uzmanlığı

Çevre mühendisliği konusunda lisans eğitiminin ardından işletme alanında yüksek lisans yapılması gerekiyor.

Ancak çevre mühendisliği eğitiminde emniyetle ilgili yeterli bilgi verilmediği için, bu konudaki deneyim sanayiden ediniliyor.

Diğer mühendislik kollarından da bu mesleğe geçiş yapılabiliyor.

Moleküler Biyoloji

Bilkent, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi’nde moleküler biyoloji ve genetik dallarında lisans eğitimi yapılıyor. Üniversite ve TÜBİTAK gibi eğitim kurumlarının yanı sıra yurtdışında iş alanları var.

Biyoteknoloji

Biyoloji eğitiminden sonra moleküler biyoloji ve genetik dallarında yüksek lisans yapmak gerekiyor.

Enerji sektörü, üniversite ve TÜBİTAK başlıca çalışma alanları.

Çevre Biyoteknolojisi

Çevre konusundaki lisans eğitiminin yanı sıra tarım ve ziraat mühendisleri de bu alana geçiş yapabiliyorlar. Ancak, meslek içi eğitimler ve konuyla ilgili lisans eğitimi almaları gerekiyor.

Türkiye’de Biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren şirket sayısı fazla değil. Dünyada bu mesleğe ilgi giderek artıyor.

Geliştirilen ürünler için alınan patentler, bu işi yapanlara yüksek kazanç sağlıyor.

Gayrımenkul Danışmanlığı

Gayrimenkul geliştirme danışmanlığı, dünyada da yaygın bir iş kolu.

Gelecekte bu mesleği seçenler kazanacak. Yatırım yapılması halinde arsa gibi taşınmazların ekonomik değerini belirleyen bu iş kolu, fabrika ve şirketlerin de belirli zamanlarda ekonomik değerlendirmesini yapıyor.

Batı’da ipotek bankacılığının gelişmesiyle yaygınlaşan gayrimenkul geliştirme danışmanlığının, Türkiye’de de aynı süreci izleyeceği yorumları yapılıyor. Teminat amaçlı gayrimenkul değerlemesinin, gerçek ve bilimsel değerler kullanılarak yapılması, birçok yatırımcıya kaynak sağlaması açısından da önem taşıyor.

Sermaye Piyasası Uzmanlığı

Bir ülkedeki menkul kıymetleri, yabancı yatırımcılara pazarlayan uluslararası sermaye piyasası uzmanları, ülkeye finansman sağlıyor.
Mesleğini hem keyifli hem de milli yanı ağır basan bir meslek olarak tanımlanıyor. Dikkatli bir çatışma süreci gerektiriyor.

İktisat ve işletmeyle birlikte, muhasebe, finans, pazarlama ve diğer sosyal bilgiler dallarında alınacak eğitimler çok önemli olmaktadır.

Gazetecilik

İnsanların haber alma ihtiyaçları gelecekte de artarak devam edecek. Bu nedenle gerek yazılı, gerek görsel basın önem kazanacak.

Bugünün gazetecileri, özellikle savunma, ekonomik, magazin gibi alanlarda uzmanlaşmayı tercih ediyorlar.Böylece , geçmişteki her şeyi bilen gazeteciler dönemi tarihe karışıyor.

Yazılım mühendisliği, (internet veya intranet uygulamalar)

Bilgisayar programlarının tasarımı, geliştirilmesi, sınanması ve bakımı konularını ele alan mühendislik dalıdır. Diğer mühendislik dallarıyla karşılaştırıldığında çok yeni olan bu alanda sürekli yeni yöntemler geliştirilmekte ve konu yavaş yavaş belli bir olgunluğa ulaşmaktadır.

Temel mühendislik prensiplerinin bu dalda da uygulanması, önceden tahmin edilebilir ve yinelenebilir sonuçların daha çok elde edilmesiyle yazılım mühendisliği gerçek bir mühendislik dalı olma yolunda ilerlemekte.

Türkiye’deki yazılım mühendisi açığı çok büyük olduğundan geleceğin mesleklerinden birisi olarak gösterilmektedir.

İnternet Reklamcılığı;

İnternet reklamcılığı, internet tabanlı uygulamalarda ve internet sitelerinde ses, görüntü, animasyon gibi teknolojilerin kullanıldığı yeni reklam tipidir. Reklam verenler tarafından tercih edilen bir sistemdir.

İnternet reklamcılığı ülkemizde 2002 – 2003 yılları itibari ile yükselişe geçmiş ve sürekli artan bir ivme ile devam etmektedir.

Kolay ölçümlenebilir olması, düşük maliyet ile yüksek görüntülenme oranına sahip olması ve hedeflenen kitleye ulaşması, reklam verenler tarafından tercih edilmesinin başlıca sebepleri olmuştur.

Dünyadaki değişim meslekleri de yetişen kuşaklar aracılığıyla değiştiriyor.

Y kuşağı ile hayatımıza yeni meslekler girmeye başladı.

Önde gelen İK uzmanları ve beyin avcıları, gelecekte ilginin odaklanacağı meslekleri ve yeni trendleri belirledi.

İş’te Geleceğin Meslek Trendleri:

Sosyal medya ve sosyal ağlar iletişim uzmanları
Mobil uygulama yazılımcılığı,
İnternet pazarlama,
E-ticaret yazılımcılığı ve girişimciliği
Girişim ve proje danışmanlığı
Risk Yöneticiliği
Bilgi Teknoloji (IT) uzmanları ve denetçileri.
Bilgi teknolojilerini kullanabilen İnsan Kaynakları uzmanları
İç kontrol sistem uzmanı (risklerin erken teşhisi için)
Anlaşmazlıkların kanuna ve dışarıya yansımasını (marka değerine zararı) engelleyecek ve kendi içinde çözebilecek adalet birimleri / uzmanları
İş ve çevre güvenliği uzmanı (Çevresel etki değerlendirmesi uzmanlığı dahil)
Çalışanların 360 derece kuşatılması için iş-meslek-yaşam danışmanlar
Denetim , vergi ve teşvik uzmanları
İç ve dış çevreyi analiz edecek Sosyal ve Sektör araştırmacıları / uzmanları
İş zekası uzmanı

Tuba EMLEK

…………………………………….

Benzer Yazılar

URL: http://cerideimulkiye.com/?p=33682

Editör - 2 Ağu 2013. Kategori Gençlik, Yaşam. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz

Yorum yaz

Arşivde ara

Tarih bazında ara
Kategori bazında ara
Google bazında ara

Foto Galeri

Giriş | Tasarım Gabfire themes