Yetkileri alınan TMMOB’a bağlı odalar, hangi bakanlığın denetimine giriyor? | Ceride-i Mülkiye

Yetkileri alınan TMMOB’a bağlı odalar, hangi bakanlığın denetimine giriyor?

 Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı’nın Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’ne sunduğu kararname taslağında TMMOB’un yetkilerinin hangi bakanlıklara devredileceği yer alıyor.

 

Gezi Parkı eylemlerinde etkin bir rol üstlenen ve Taksim Dayanışması’nın bileşenlerinden olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’ne bağlı odaların idari ve mali denetimlerinin hangi bakanlıklara devredileceği belli oldu. TMMOB, yayımladığı basın açıklamasında bünyesindeki odaların hangi bakanlığın denetimine gireceğini duyurdu.

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı’nın Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’ne sunduğu kararname taslağına göre, Bilgisayar Mühendisleri, Fizik Mühendisleri, Kimya Mühendisleri ile Tekstil Mühendisleri Odaları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın; Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri ile Gemi Mühendisleri Odaları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının; Gıda Mühendisleri ile Ziraat Mühendisleri Odaları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın;  Maden Mühendisleri, Metalurji Mühendisleri ile Petrol Mühendisleri Odaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın; Meteoroloji Mühendisleri Odası da Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın idari ve mali denetimine giriyor.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı imzasıyla yayımlanan açıklama şöyle:

 

AKP’nin Bakanlıkları TMMOB’ye bağlı odaları paylaşmayı nihayet(!) tamamlayabilmiş

 

Tüm kurumları olduğu gibi TMMOB’yi de kendinden yana yeniden dizayn etmeye çalışan AKP iktidarı, uzun zamandır bu yönde sürdürdüğü çalışmalarını son olarak 6235 sayılı TMMOB Kanunu’na 12 Eylül darbecilerince 1983 yılında eklenen ancak 30 yıl boyunca uygulanmayan “bakanlıklarca idari ve mali denetim yapılmasını” gündeme getirerek somutlaştırmıştı.

7 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Orman Mühendisleri Odası’nın idari ve mali denetimini Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na veren Siyasi İktidar’ın 11 meslek odasının idari ve mali denetimini de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na vermek üzere bir kararname hazırladığını biliyorduk. Yayımlanma aşamasında olan Bakanlar Kurulu Kararına göre Çevre Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri, İç Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Makina Mühendisleri, Mimarlar, Peyzaj Mimarları ile Şehir Plancıları Odaları’mızın idari ve mali denetimleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak.
Şimdi öğrendik ki geri kalan 12 odamızın AKP’nin bakanlıkları tarafından paylaşılması da tamamlanmış. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı’nın Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’ne sunduğu kararname taslağına göre; kalan 12 odamızın idari-mali denetimini yapacak bakanlıklar şöyle belirlenmiş:

Bilgisayar Mühendisleri, Fizik Mühendisleri, Kimya Mühendisleri ile Tekstil Mühendisleri Odaları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın; Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri ile Gemi Mühendisleri Odaları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının;  Gıda Mühendisleri ile Ziraat Mühendisleri Odaları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın;  Maden Mühendisleri, Metalurji Mühendisleri ile Petrol Mühendisleri Odaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın; Meteoroloji Mühendisleri Odası da Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın idari ve mali denetimine giriyor.

 

12 Eylül AKP ile sürüyor

 

12 Eylül darbecilerinin yayımladığı Kanun Hükmünde Kararname ile “odalar üzerinde bakanlıkların vesayeti” aradan geçen otuz yıl boyunca AKP iktidarına kadar hiçbir hükümet tarafından kullanılmamıştır. “Vesayet rejimine” karşı argümanlar kullanarak iktidarını sürdüren AKP Hükümetinin, bağlı odalarımıza yönelik vesayet uygulamasını hayata geçirmek istemesi hep söylediğimiz “12 Eylül AKP ile sürüyor” sözlerinin doğruluğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Bilinmelidir ki; TMMOB ve odalarının mali denetimi genel kurullarda seçilen denetleme kurullarınca yapılmaktadır. TMMOB ve bağlı odalarının yönetim kurulu kararları ve uygulamaları üyenin denetimine her zaman açıktır. TMMOB ve odaların her türlü karar ve uygulaması için her zaman hukuki yollar da açıktır ve yargı denetimi vardır.

Biz biliyoruz ki AKP iktidarının yapmak istediği denetim değil, rant politikalarının önünde engel olarak gördüğü TMMOB’yi susturmak ve işlevsizleştirmektir.

Bir kez daha söyleyelim; AKP, TMMOB’yi yürüdüğü yoldan döndüremeyecektir.

TMMOB ve bağlı odaları, “Padişahım çok yaşa” diyenlerle birlikte asla saf tutmayacaktır. Aksine TMMOB; bilimin ve tekniğin yol göstericiliğinde dillerin kesildiği, gözlere mil çekildiği, kulakların sağır edildiği her ortamda; görecek, duyacak ve daha da önemlisi “kral çıplak!” demeye devam edecektir.

T24

URL: http://cerideimulkiye.com/?p=35376

Editör - 16 Ara 2013. Kategori Sivil Toplum, Yaşam. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz

Yorum yaz

Arşivde ara

Tarih bazında ara
Kategori bazında ara
Google bazında ara

Foto Galeri

Giriş | Tasarım Gabfire themes