KİMİNKİŞİ yada S.O.S | Ceride-i Mülkiye

KİMİNKİŞİ yada S.O.S

Fizik ile fizikötesinin paradoksu, yaşadığımız dünya ile özdeşleşirse…

Kimin kişi ya da S.O.S, bilinmeyen ileri bir tarihte getto benzeri bir yapıda yaşayan üç gencin kimlik mücadelesini anlatıyor. Kişilik kaybı, cinsiyet, kadının toplumdaki yeri, baskı rejimi gibi kavramların sorgulandığı oyunda, sisteme uyum sağlamaya çalışırken yaşadıkları zorluklar karşısında öz benliklerini korumaya çalışan gençlerin, uygulamaya konulan yeni evlilik yasasıyla (Bir erkeğin iki kadınla evlenmesi) birlikte sürüklendikleri çıkmaz durum anlatılıyor.

İnsanın doğa yasası kavramının altında yatan felsefe ilkesi, nedenselliktir. Neden ile sonuç arasındaki ilişki ise ancak istatistiksel bakımdan doğrulanabilir. Makro-fizik dünyada nedensellik dışı olaylar deneyimlemeyiz ancak bu görüş istatistikle kavranamayan ama hiç de önemsiz olmayan olguları gözden kaçırır. Bu alanın boyutu nedensellik dünyasının dengeleyici karşıtı gibidir; rastlantılar dünyası.

Kiminkişi, Kuantum fiziğinden hareketle, belirsizlik ilkesi temelinde, gelecekte olabileceklere dair bir holografik evren yorumu.

Neden-sonuç ilişkisi ile anlamlandıramadığımız hükümet politikalarına gelecek dünyadan bir bakış.

Fizik ile fizikötesinin paradoksu, yaşadığımız dünya ile özdeşleşirse…

Tiyatroda distopya, yeni bir anlatım, disiplinlerarası bir arayış.

KİMİNKİŞİ

URL: http://cerideimulkiye.com/?p=35607

Editör - 30 Ara 2013. Kategori Kültür-Sanat, Tiyatro. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz

Yorum yaz

Arşivde ara

Tarih bazında ara
Kategori bazında ara
Google bazında ara

Foto Galeri

Giriş | Tasarım Gabfire themes