Avrupa Birliği ile Şangay İşbirliği Örgütünün Türkiye Açısından Karşılaştırılması – Mahfi EĞİLMEZ | Ceride-i Mülkiye

Avrupa Birliği ile Şangay İşbirliği Örgütünün Türkiye Açısından Karşılaştırılması – Mahfi EĞİLMEZ

Ekonomik Durum Karşılaştırması (Kaynak: IMF, WEO, October 2016)
Grup/Ülke
GSYH (milyar USD)
Kişi Başına Gelir (USD)
AB
16.300
30.528
ŞİÖ (Hindistan ve Pakistan dâhil)
15.116
4.936
Türkiye
720
9.257
Türkiye ile Ticaret İlişkilerinin Karşılaştırılması (Kaynak: TÜİK, Dışticaret İstatistikleri)
Grup/Ülke
Türkiye’nin ihracatı
Türkiye’nin ithalatı
Dışticaret Dengesi
Genel Toplam
143.839
207.234
-63.395
AB üyeleri
63.998
78.681
-14.683
ŞİÖ üyeleri (Hindistan ve Pakistan dâhil)
8.638
53.323
-44.685

Türkiye’nin Bu Gruplardan Elde Ettiği Turizm Gelirinin Karşılaştırılması (Kaynak: www.tursab.org.tr)
Gelen Turist (Bin)
Harcama (Milyon USD)
Genel Toplam
36.244
27.400
AB üyelerinden gelen
19.102
14.441
ŞİÖ üyelerinden gelen (Hindistan ve Pakistan dâhil)
4.842
3.661
İnsani Gelişmişlik Karşılaştırması – 188 Ülke Kapsanmış (AB yeşil, ŞİÖ sarı)
(Kaynak: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf
Ülke
Sıralamadaki Yeri
Danimarka
4
Hollanda
5
Almanya
6
İrlanda
6
İsveç
14
Birleşik Krallık
15
Lüksemburg
19
Belçika
21
Fransa
22
Avusturya
23
Finlandiya
24
Slovenya
25
İspanya
26
İtalya
27
Çek Cumhuriyeti
28
Yunanistan
29
Estonya
30
G. Kıbrıs
32
Slovakya
35
Polonya
36
Litvanya
37
Malta
38
Portekiz
43
Macaristan
44
Letonya
46
Hırvatistan
47
Rusya
50
Romanya
52
Kazakistan
56
Bulgaristan
59
TÜRKİYE
72
Çin
90
Özbekistan
114
Kırgızistan
120
Tacikistan
129
Hindistan
130
Pakistan
147
Demokrasi Durumunun Karşılaştırılması – 167 ülke kapsanmış (AB yeşil, ŞİÖ sarı)
(Kaynak: http://www.yabiladi.com/img/content/EIU-Democracy-Index-2015.pdf)
Ülke
Sıralamadaki Yeri
Demokrasi Durumu
İsveç
3
Tam Demokrasi
Danimarka
5
Tam Demokrasi
Finlandiya
8
Tam Demokrasi
Hollanda
10
Tam Demokrasi
Lüksemburg
11
Tam Demokrasi
İrlanda
12
Tam Demokrasi
Almanya
13
Tam Demokrasi
Avusturya
14
Tam Demokrasi
Malta
15
Tam Demokrasi
Birleşik Krallık
16
Tam Demokrasi
İspanya
17
Tam Demokrasi
İtalya
21
Kusurlu Demokrasi
Çek Cumhuriyeti
25
Kusurlu Demokrasi
Belçika
26
Kusurlu Demokrasi
Fransa
27
Kusurlu Demokrasi
Estonya
29
Kusurlu Demokrasi
Portekiz
33
Kusurlu Demokrasi
Hindistan
35
Kusurlu Demokrasi
Slovenya
36
Kusurlu Demokrasi
Litvanya
38
Kusurlu Demokrasi
G. Kıbrıs
39
Kusurlu Demokrasi
Yunanistan
40
Kusurlu Demokrasi
Letonya
42
Kusurlu Demokrasi
Slovakya
43
Kusurlu Demokrasi
Bulgaristan
46
Kusurlu Demokrasi
Polonya
48
Kusurlu Demokrasi
Hırvatistan
52
Kusurlu Demokrasi
Macaristan
54
Kusurlu Demokrasi
Romanya
59
Kusurlu Demokrasi
Kırgızistan
93
Karma Rejim
TÜRKİYE
97
Karma Rejim
Pakistan
112
Karma Rejim
Rusya
132
Otoriter Rejim
Çin
136
Otoriter Rejim
Kazakistan
140
Otoriter Rejim
Özbekistan
158
Otoriter Rejim
Tacikistan
158
Otoriter Rejim
Not: Karma rejim deyimiyle kastedilen rejim; kusurlu demokrasiyle otoriter rejimin unsurlarını birlikte taşıyan rejimdir.
Hukukun Üstünlüğü Durumunun Karşılaştırılması – 113 ülke kapsanmış (AB yeşil, ŞİÖ sarı)
(http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/media/wjp_rule_of_law_index_2016.pdf)
Ülke
Sıralamadaki Yeri
Danimarka
1
Finlandiya
3
İsveç
4
Hollanda
5
Almanya
6
Avusturya
7
Birleşik Krallık
10
Belçika
13
Estonya
14
Çek Cumhuriyeti
17
Fransa
21
Polonya
22
Portekiz
23
İspanya
24
Slovenya
27
Romanya
32
İtalya
35
Hırvatistan
39
Yunanistan
41
Macaristan
49
Bulgaristan
53
Hindistan
66
Kazakistan
73
Çin
80
Kırgızistan
83
Rusya
92
Özbekistan
93
TÜRKİYE
99
Pakistan
106

URL: http://cerideimulkiye.com/?p=41155

Editör - 3 Ara 2016. Kategori Avrupa Birliği ve Entegrasyon, Ekonomi. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz

Yorum yaz

Arşivde ara

Tarih bazında ara
Kategori bazında ara
Google bazında ara

Foto Galeri

Giriş | Tasarım Gabfire themes