Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından Başbakan Yıldırım’a sorulan 21 soru: | Ceride-i Mülkiye

Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından Başbakan Yıldırım’a sorulan 21 soru:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sevilay Çelenk’in profesörlük başvurusunun sonuçlandırılmaması ve ihraç edilmesine dair soru önergesi verdi.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Sevilay Çelenk, 6 Ocak’ta yayınlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ankara Üniversitesi’nden ihraç edilen 21 akademisyen arasında yer aldı. Profesörlük başvurusu aylarca sümen altında bekletilerek cezalandırılan Çelenk, aynı KHK ile ihraç edilen Barış İçin Akademisyenler’in Bu Suça Ortak Olmayacağız bildirisi imzacısı 42 akademisyenden de biri.

 

Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından Başbakan Yıldırım’a sorulan 21 soru:

1.    Sevilay Çelenk Özen’in 5 Ocak 2016′da yaptığı profesörlük başvurusuyla ilgili jüri süreci tam olarak ne zaman başlatılmıştır? Geçen bu süre teamüller çerçevesinde makul bir süre midir?

2.    Beş ayrı jüri üyesinin incelemeleri sonucunda hazırladıkları raporların her biri hangi tarihlerde Rektörlüğe ulaşmıştır?

3.    Jüri değerlendirme raporlarının tamamının 2016 yılı Mayıs ve Haziran ayları itibarıyla tamamlanarak Rektörlüğe iletildiği ve tümünün olumlu olduğu yönündeki iddialar doğru mudur?

4.    Bu raporlar alındıktan sonra, üç jüri üyesine Rektörlükten tekrar yazı yazılarak değerlendirmelerini gözden geçirmeleri istenmiş midir?

5.    Bu yeniden değerlendirme talebi Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’in Rektörlük yaptığı son dört yılda -profesörlük başvurularında- kaç kez ve hangi fakültelerde söz konusu olmuştur? Başka örnek varsa, bu örneklerdeki değerlendirme taleplerinin mahiyeti nedir?

6.    Bu yeniden değerlendirme isteyen yazıların  (her biri için ayrı ayrı) tarihleri nedir? Raporların alınışı ve yeniden değerlendirme talebi içeren yazıların yazılması arasındaki sürenin üç aya yaklaştığı iddiası doğru mudur?

7.    Bu gecikmenin sebebi nedir? Gecikmeye yola açan kurum personeli ve sorumlular hakkında bir işlem yapılmış mıdır ya da yapılacak mıdır?

8.    Kurumun Personel Daire Başkanı gibi yetkilileri kendilerine Sevilay Çelenk’in başvurusunu bekletmeleri ile ilişkili bir hukuk dışı talimat verildiyse, üstlerinden bu talimatı yazılı olarak vermesini istemişler midir?

9.    Jüri üyelerinin kararlarını değiştirmeye yönlendirici bir müdahale sonucunda, jüri üyelerine ne kadar süre verilmiş ve süreyi aşanlara yazılı bir hatırlatma yapılmış mıdır?

10.  Jüri üyelerinden birinden bu manipülasyon sonucu gelen ek belge talebi neden çok gecikmiş ve bu talep adaya neden ancak kurumun izni ile bir aya yaklaşan bir süre için yurtdışına gittiği bir dönemde yapılmıştır?

11.  Bu jüri üyelerinden birine bu süreçte yasal ve makul inceleme süresini yeniden ve yeniden başlatmak suretiyle, ilk raporunu göndermesinden sonra toplam yedi ay süre verildiği doğru mudur?

12.  Bu jüri üyesinin Aralık ayının ilk günlerinde, adayın başvurusu üzerinden bir yılın geçtiği bir dönemde bile hala değerlendirmesini göndermemiş olduğu doğru mudur?

13.  Bir yıllık süre bitmeye yaklaşırken Sevilay Çelenk’in bu jüri üyesinin “dosyanı senin iyiliğin için bekletiyoruz, çünkü Erkan İbiş bu dosyayı bekletmezsek, adınızı yayınlanacak yeni KHK’ya koyacağını ancak kanser tedavisi gördüğünüz için bunu istemediğini söyledi” dediği iddiası doğru mudur?   İddia doğru ise, hak edilmiş bir profesörlük kadrosuna atanmak konusu ile KHK arasında nasıl bir ilişki tasavvur edilmektedir?

14.  Sevilay Çelenk’in, ilgili jüri üyesine başvuru değerlendirmesini elinde kasıtlı olarak tutmaya ve bekletmeye devam ederse hakkında şikayet ve suç duyurusunda bulunacağını belirtmesi üzerine, jüri üyesinin,  ertesi gün sabah saatlerinde adayı cep telefonundan arayarak (6 Aralık 2016) raporunu tamamladığı ve Rektörlüğe gönderdiği yönünde Sevilay Çelenk’e bilgi verdiği iddiası doğru mudur?

15.  İlgili jüri üyesinin aylar önce olumlu bir rapor vermiş olduğu halde, Erkan İbiş’in kendisini yanlış bilgilendirdiği, maniple ettiği ve iyi niyetini istismar etmiş olduğunu anlamaktan kaynaklı bir tedirginliğe kapıldığı ve içinde bulunulan OHAL döneminde bir zarar göreceği kaygısıyla bu kez raporunu olumsuza çevirdiği iddiası doğru mudur?

16.  Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş tarafından yapılan yönlendirme sonucunda bu jüri üyesi tarafından yeni ve olumsuz bir rapor verilmiş ise, bu rapora izah gerektirmeyen makullükte bir gerekçe yazılmış mıdır?

17.  Raporların ikinci kez gelmesinden sonra teamüllere göre aynı hafta tamamlanması gereken akademik yükseltme sürecini tamamlamak yerine artık hukuksuzluğu sürdürebilecek zemin kalmadığından Sevilay Çelenk’in adının ihraç kararnamesine eklendiği yönündeki güçlü kanaati zayıflatan bir delil var mıdır?

18.  Bir barış imzacısı akademisyeni doçentlikten profesörlüğe yükseltmektense darbe girişimi sonrası süreci fırsata çevirerek ihraç etmeyi tercih etmek yönündeki kanaati zayıflatan bir delil söz konusu mudur?

19.  Ankara Üniversitesi Rektör Erkan İbiş’in barış bildirisi imzacılarına uyguladığı ve başka soru önergelerine de konu olmuş ağır bezdirme süreçleri, ihbar, KHK’lara eklemek gibi tercihlerinin arkasında AKP Hükümetinin onayını almanın da ötesinde bir çıkarı veya üstünü örtmeyi umduğu başka bir durumun olup olmadığı konusu araştırılmış mıdır?

20.  Darbe girişimi sonrası Ankara Üniversitesinden ihraç edilen “kıdemli” öğretim üyelerinden kaçı “FETÖ” üyesi, kaçı barış bildirisi imzacısıdır?

21.  Kıdeme bakılmaksızın değerlendirildiğinde bu sayılar nelerdir?

URL: http://cerideimulkiye.com/?p=41400

Editör - 12 Oca 2017. Kategori Mekteb-i Mülkiye, Mülkiyeden. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz

Yorum yaz

Arşivde ara

Tarih bazında ara
Kategori bazında ara
Google bazında ara

Foto Galeri

Giriş | Tasarım Gabfire themes