Dört Ekonomi Dört Öykü – Mahfi EĞİLMEZ | Ceride-i Mülkiye

Dört Ekonomi Dört Öykü – Mahfi EĞİLMEZ

Bir ekonomide GSYH harcamalar yönünden yani bir yıl içinde yapılmış bütün harcamaların toplamı açısından yazıldığında şöyle bir denklem çıkar karşımıza: Y = C + I + G + (X – M)
Bu denklemdeki harfler şu anlama gelir: Y: GSYH, C: Tüketim harcamaları, I: Yatırım harcamaları, G: Kamu harcamaları, (X – M): İhracat – İthalat. Kolaylık olsun diye (X – M)’i NX (net ihracat) olarak göstereceğiz.
Bazı ekonomilerde tüketim harcamalarının payı çok yüksek, bazı ekonomilerde tasarruf eğilimi çok yüksektir. Tasarruf eğilimi yüksek olan ekonomilerde yatırım harcamaları da yüksektir.
Aşağıdaki tablo ABD, Türkiye, Çin ve Kore ekonomilerinin 2016 verilerine göre GSYH içinde çeşitli harcama gruplarının ve iç tasarrufların paylarını ortaya koyuyor.
ABD
Türkiye
Çin
Güney Kore
GSYH (Y)
100
100
100
100
Tüketim (C) / GSYH (%)
68
59
39
49
Yatırımlar (I) / GSYH (%)
20
28
43
29
Kamu Harcamaları (G) / GSYH (%)
14
16
15
15
Dış Denge (NX) / GSYH (%)
-2
-3
3
7
İç Tasarruflar / GSYH (%)
18
25
46
36
Her bir ekonominin toplam GSYH’sini 100 birim olarak kabul etsek durum şöyle görünür:
ABD Ekonomisi: GSYH = 68 C + 20 I + 14 G – 2 NX
Türkiye Ekonomisi: GSYH = 59 C + 28 I + 16 G – 3 NX
Çin Ekonomisi: GSYH = 39 C + 43 I + 15 G + 3 NX
Güney Kore Ekonomisi: GSYH = 49 C + 29 I + 15 G + 7 NX
ABD ekonomisi; tipik bir tüketim ekonomisi görünümündedir. Tasarruflar ve yatırımlar düşüktür. İthalatı ihracatından yüksek olduğundan dış açık veren bir ekonomidir.
Türkiye ekonomisi; Tüketim harcamaları açısından ABD ekonomisine, yatırım harcamaları açısından Kore ekonomisine benzemektedir. İç tasarruflar açısından ABD ile Kore arasında bir yerde bulunmaktadır. Türkiye, net ithalatçı bir ekonomi olduğundan dış açık vermektedir.
Çin ekonomisi; tipik bir yatırım ekonomisidir. Tüketim harcamaları düşük, tasarrufları ve yatırımları çok yüksektir. Çin, net ihracat geliri elde eden yani dış fazla veren bir ekonomi görümündedir.
Kore ekonomisi; tüketim harcamaları Çin’den fazla diğerlerinden düşük görünen bir yapıdadır. Yatırım harcamaları açısından Türkiye’ye benzese de bu yatırımları kendi iç tasarrufları yaptığı için Türkiye’den ayrılmaktadır. Kore net ihracat geliri elde etmekte ve dolayısıyla dış fazla vermektedir.
Türkiye ekonomisi, tüketim ekonomisi aşamasına erken girmiştir. Oysa Gelişmekte olan bir ekonomi olduğu için tasarruf – yatırım ekonomisi konumunda olması gerekirdi.

URL: http://cerideimulkiye.com/?p=43729

Editör - 15 Tem 2018. Kategori Ekonomi. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz

Yorum yaz

Arşivde ara

Tarih bazında ara
Kategori bazında ara
Google bazında ara

Foto Galeri

Giriş | Tasarım Gabfire themes